About

BIOGRAPHY

We delen vermoedelijk allemaal dezelfde passie. De passie om in vervoering gebracht te worden door een uniek spel van kleur, vorm en beweging. Telkens opnieuw en telkens weer anders. We ervaren vreugde en verwondering. Bewondering voor wat we zien en voelen. We trachten te begrijpen wat misschien wel onbegrijpbaar is. De passie voor kunst.


Inge Depraetere (°1956) bezit reeds van jongs af aan de gave om te verwonderen. Als tiener doorliep ze de jaren in de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV) te Harelbeke. Onder impuls van haar leermeesters, Leo Vancraeynest en Willem Deneckere, werd er de basis gelegd voor haar geheel eigen stijl. Al snel werd gekozen voor een voltijdse kunstenopleiding in Gent.


Eenieder die ooit studeerde in Gent kan volgende beamen. De stad werkt inspirerend. Dag en nacht komen zelden ten einde. De nooit aflatende stroom van nieuwe indrukken heeft een bijna magische werking op een creatieve geest. Inge voelde er zich als een vis in het water. De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten werd haar tweede thuis. Ondermeer de begeestering van Roger Wittevrongel, Martin Baeyens en Karel Dierickx werkten erg stimulerend. Inge’s stijl werd, mede door het heersende hyperrealisme, meer en meer uitgesproken.De lokroep werd sterker. Na een uiterst leerrijke passage in Gent werden terug de leieboorden stroomopwaarts opgezocht. Inge kreeg de kans te betekenen wat anderen voor haar hadden betekend. Een bron van inspiratie voor jonge kunstenaars. De taak in de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming te Harelbeke werd vol overgave aangevat. Ook de Kunstacademie van Zwevegem deed een beroep op haar talenten. Met veel passie en geduld heeft Inge er de kunstenaars en kunstminners van morgen mee helpen vormen.


Doorheen de jaren kende haar stijl een natuurlijke evolutie. Kleuren en technieken maken een weloverwogen en intense dans op papier. Onnavolgbaar en ongrijpbaar. De nieuwsgierigheid prikkelend. De term ‘lyrische abstractie’ krijgt er een compleet eigen invulling.


Inge is een graag geziene gaste in tal van kunstmiddens. Ze komt regelmatig naar buiten met recent werk.